Dit jaar was het mogelijk om, ondanks de onveiligheid in Haïti, zomerschool te houden van 11 juli tot 25 augustus in alle drie de scholen! De kinderen kregen taal en rekenen, plus onderwijs in menselijke waarden met activiteiten, sport en spel. Ook waren er activiteiten die nuttig kunnen zijn om wat bij te verdienen, zoals naaien, macramé, haken, tasjes en decoratieve objecten maken en koken. Zie hiervoor de foto’s op onze Bon Timoun Instagram en Facebook-pagina’s. Enkele oudere kinderen kregen zelfsautorijles. Tot slot waren we dankbaar dat we alle kinderen een dagelijkse maaltijd konden geven.

De onlinetrainingen in Sathya Sai onderwijs in Menselijke Waarden gaan gestaag door en vier van de meest ervaren leraren zijn trainer geworden. Op 3 juli gaven ze de eerste training volledig in het Haïtiaans Creools, zodat ook de koks, het beveiligingspersoneel en de conciërges konden deelnemen. Het is erg belangrijk dat alle leden van de school dezelfde waarden naleven en met respect met elkaar omgaat. Een tweede training vond plaats op 8 september en op 11 september is het nieuwe schooljaar weer begonnen.

De samenwerking met de scholen is begonnen vlak na de aardbeving in 2010. De wens van een aantal zeer gemotiveerde Haïtiaanse jongeren die absoluut iets wilden doen opdat de armste kinderen in hun omgeving ook naar school konden gaan, ging in vervulling door scholen op te zetten. Dankzij een goede samenwerking, steun, training, en wekelijks contact zijn de drie scholen uitgegroeid tot belangrijke centra in hun gemeenschap, waar 580 kinderen uit straatarme gezinnen gratis les en een maaltijd krijgen.

Hoe krijgt Stichting Bon Timoun het voor elkaar om 150.000 € per jaar in te zamelen om deze drie scholen te ondersteunen? Het lijkt een enorm bedrag, en dat is het ook. Omdat in Haïti alles wordt geïmporteerd en veel dingen schaars zijn, liggen de prijzen veel hoger dan in Europa. De gezinnen die we helpen kunnen geen schoolgeld en schoolspullen betalen, al helemaal niet als er meer dan één kind naar school gaat.

Wij danken iedereen die het mogelijk maakt een nieuwe generatie met menselijke waarden en kennis op te laten groeien. Jullie geven deze kinderen een kans om uit de gevangenis van onwetendheid en armoede te komen. De dagelijkse schoolmaaltijd is natuurlijk een grote uitgave, maar van levensbelang voor de kinderen!

Alle initiatieven, donaties en positieve energie van onze donateurs telt! Zo hielden de kinderen van de ‘Bloemendaalse School Vereeniging’ een sponsorloop en haalden 7525 € op voor sportmateriaal en sportleraren voor de drie scholen. Fantastisch!

Om een stabielere basis te creëren en zeker te stellen dat de drie scholen open kunnen blijven werd in 2022 de zogenoemde ‘Club van 10’ opgericht voor donateurs die gedurende 5 jaar een substantieel bedrag willen geven. Verschillende donateurs hebben gereageerd en er is nog ruimte voor anderen! Een financiële basis brengt stabiliteit voor de 30 leraren en de 11 personeelsleden, en daarmee voor de 580 kinderen en hun ouders. Door de maandelijkse salarissen te kunnen betalen, blijft het team van bekwame en getrainde leerkrachten en medewerkers bij elkaar. Het maakt het ook de moeite waard om blijvende verbeteringen aan te brengen aan de gebouwen en de schoolomgeving.

De reguliere fondsenwerving gaat natuurlijk door voor boeken, schoolmeubilair, de menselijke waardenclubs, speciale evenementen en de moestuinprojecten. Particulieren, een kerkcollecte en een kleine stichting zorgden voor extra fondsen. Het doel is om op termijn ook wat inkomst genererende activiteiten voor de scholen te ontwikkelen, maar de veiligheidssituatie dwingt ons allemaal om geduldig te zijn.

Ieders inzet het maakt het mogelijk voor deze kinderen om hun enige kans om naar de basisschool te gaan voort te zetten. De ABC de la Vie school en de twee EMNJ-scholen worden erkend voor hun positieve rol in de gemeenschap en wij zijn trots op deze kinderen, zowel qua schoolresultaten als op het gebied van karaktervorming.

Heel hartelijk dank aan iedereen die Stichting Bon Timoun steunt!

 

Translate »